Žihadel už se nebojíme…

Kdysi dávno patřilo na venkově k dobré tradici, že za jeden stůl v hostinci usedal kromě starosty, také učitel a pan farář. Oba posledně zmínění také většinou chovali v obci včely a ostatní včelaři k nim chodili na radu. V jihlavské Škole ekonomiky a cestovního ruchu se této prastaré tradice držíme a budoucí učitelky mateřských škol se s chovem včel seznamují už v prvním ročníku svého studia. O kroužek včelaření je překvapivý zájem a budoucí kantorky se zajímají nejen o život tohoto užitečného hmyzu, ale i o jeho chov. Strach z případného žihadla se zcela vytratil po prvních minutách strávených u otevřeného úlu.

O autorovi

admin