Učební obor Včelař – zpracovatel včelích produktů

Organizace výuky pro školní rok 2023/2024 

Výuka probíhá prezenčně ve škole (přednášky, praxe…) z 25% 

Distančně a samostudiem probíhá výuka ze 75% 

Aby si zájemci o studium nemuseli brát příliš náhradního volna či dovolené, bude v novém školním roce výuka probíhat v sudé týdny vždy v pátek a v liché vždy v sobotu 

V prezenční výuce je povolena 20% neúčast 

Ve struktuře předmětů jsou pouze odborné včelařské a související předměty. Všeobecné předměty (ČJ, M, jazyky..) se již nevyučují!

Zájemci si mohou dohodnout možnost nahlédutí do výuky včetně možnosti seznámení se zázemím školy.

Jak se přihlásit

Přihláška ke stažení ZDE

Uvedenou přihlášku je potřeba nejprve vytisknout a oboustranně vyplnit (v souboru ve 2 samostatných listech) včetně potvrzení od lékaře.

Dále k vyplněné přihlášce doložit ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (minimálně výuční list).

Vše pak nejlépe poslat doporučeně poštou na adresu školy

Škola ekonomiky a cestovního ruchu

Rantířovská 4375/9
586 01 Jihlava

Administrace přihlášek:              Lenka Vítková – E-mail: skola@secr.cz, tel. +420 567 309 773

Doplňující informace k organizaci i obsahu výuky:

Mgr. Jiří ČadaZástupce zřizovatele pro učební oborjiri.cada@secr.cz606 661 012
Ing. Mgr. Petr BěhunekMetodik a garant učebního oborupetr.behunek@secr.cz737 768 950

Školné je 15.000 Kč za rok, je možné ho hradit v deseti měsíčních splátkách po 1.500 Kč.

Povolání včelaře je jedno z nejstarších řemesel na světě. Zaměřuje se nejen na obsluhu a chov včelstev a na zpracování a prodej včelích produktů, kterými už dnes nejsou pouze med, vosk a propolis. Orientuje se také na motivační službu pro návštěvníky včelnice a na zájemce o včelaření z řad veřejnosti.

Představa, že obor Včelař – zpracovatel včelích produktů je v dnešní době oborem veskrze zemědělským, je mylná. Aby v současnosti včelař prosperoval a uměl dobře prodat svoje produkty, musí svoji včelnici otevřít široké veřejnosti, zvládnout základy cestovního ruchu (tzv. včelí agroturistiku), ekonomiku a marketing.

Obor je určen především pro zájemce o moderní, efektivní pojetí včelaření a podnikání v této krásné oblasti. Předpokladem pro studium je blízký vztah k přírodě. Absolvent oboru může po získání výučního listu na naší škole pokračovat v dálkovém studiu Podnikatelství malých firem, aby získal úplné středoškolské vzdělání v ekonomické oblasti.

Studium:

Za pouhé dva roky se staneš mistrem ve svém oboru a získáš dovednosti, které Ti umožní nejen získat další zdroj příjmů, ale zejména dělat radost sobě, rodině i okolí. Povolání včelař je jedno z nejstarších řemesel na světě a do nádherného prostředí Vysočiny neodmyslitelně patří. V naší škole si osvojíš odborné i praktické dovednosti a získáš „Výuční list mistra včelaře“ v akreditovaném oboru Včelař – zpracovatel včelích produktů (41-51-H/02) v dvouleté zkrácené kombinované formě (teorie a praxe), kdy výuka probíhá zpravidla jedenkrát týdně v pátek. Vzhledem k faktu, že se jedná o „kombinované“ studium pro již hotové absolventy z jiných oborů (učebních oborů, středních i mnohdy i vysokých škol), nebudeme Tě již zatěžovat všeobecnými předměty, ale důsledně se budeme věnovat pouze těm odborným a pro samotný obor nezbytným.

Pokud máš blízký vztah k přírodě naučíme Tě:

 • Jak správně moderním a efektivním způsobem včelařit a vést svůj budoucí včelařský podnik, nebo se jen správně starat o pár včelstev v úlech po dědovi na konci zahrady pod starou jabloní.
 • Naučíme Tě včelařit k prospěchu svého okolí, kdy, dle našich zkušeností, získáš i mnoho nových  kontaktů na zajímavé lidi, kteří propadli včelařině, stejně jako Ty.
 • Naučíme  Tě, jakým způsobem vyhodnotit vhodnost prostředí, ve kterém chceš včelařit, včetně možností, jak zlepšit okolní přírodu právě s ohledem na dostupnost včelí pastvy.
 • Naučíme Tě, že včelími produkty není jen med, propolis, mateří kašička, pyl, včelí jed a vosk, ale také radost a potěcha z péče o včelstva či čmeláky.
 • Naučíme Tě, jak mohou právě včelí produkty a čas strávený mezi včelami posílit lidský organismus.
 • Naučíme Tě podnikat nejen v tomto oboru samotném, ale nastíníme Ti i prostupnost do dalších oblastí podnikání (agroturistika, apiterapie…)

„Nový kolego Mistře včelaři! Vítáme tě v úžasném společenství tolik prospěšného hmyzu a nás lidí, kteří tomuto fenoménu také propadli.“

Absolvent zvládne:

 • Zootechniku chovu a péči o včelstva v období celého včelařského roku.
 • Problematiku staveb a zařízení včelařského maloprovozu i včelích farem.
 • Chov včelích matek.
 • Prevenci a diagnostiku chorob a škůdců včel, včetně možností jejich léčení či tlumení.
 • Nutnou administrativu související s evidencí a chovem včel.
 • Hodnocení mikro i makro-klimatických poměrů včelího stanoviště a vhodnosti umístění včelstev.
 • Hodnocení stavu pro včely významných rostlina možností zlepšení včelí pastvy v průběhu celého roku.
 • Získání, zpracování i správné uchování včelích produktů a marketing jejich prodeje.
 • Ekonomiku provozu rodinné včelí farmy.
 • Návaznost na cestovní ruch, agroturistiku, práci s mládeží atd.
 • Apiterapii a využití včelích produktů k posílení lidského organismu.

Kolektiv našich pedagogů:

 • Základy biologie a ekologie – RNDr. Ladislav Vítek
 • Biologie včely medonosné – Ing., Bc. Ondřej Živný
 • Včelí pastva – RNDr. Ladislav Vítek
 • Apiterapie – MUDr. Jakub Čada/Mgr. Jiří Čada
 • Odborný výcvik biologie – RNDr. Ladislav Vítek
 • Zootechnika chovu včel – Ing. Mgr. Petr Běhunek
 • Nemoci a škůdci včel – MVDr. Vladimíra Machová
 • Stavby a zařízení včelnic – Ing. Mgr. Petr Běhunek
 • Odborný výcvik chovu včel – Ing. Mgr. Petr Běhunek/Lukáš Svoboda/Dušan Straňák
 • Včelí produkty a jejich zpracování – Lukáš Svoboda
 • Ekonomika a marketing v chovu včel – Lukáš Svoboda
 • Ekonomika – Ing. Lenka Javůrková
 • Odborný výcvik zpracování včelích produktů – Ing. Mgr. Petr Běhunek/Lukáš Svoboda/Mgr. Jiří Čada