Učební obor Včelař – zpracovatel včelích produktů

Jak se přihlásit

Přihlášky ve třetím kole přijímacího řízení podávejte do 15. 7. 2024

Přihláška ke stažení ZDE

Uvedenou přihlášku je potřeba nejprve vyplni a vytisknout. K přihlášce přiložte zdravotní posudek od lékaře.

Lékařský posudek ke stažení ZDE

Dále je nutné k vyplněné přihlášce doložit maturitní vysvědčení nebo výuční list.

Vše pak nejlépe poslat doporučeně poštou na adresu školy:

Škola ekonomiky a cestovního ruchu

Rantířovská 4375/9
586 01 Jihlava

Administrace přihlášek:              Lenka Vítková – E-mail: skola@secr.cz, tel. +420 567 309 773

Podmínky pro přijetí ve třetím kole přijímacího řízení ZDE

Povolání včelaře je jedno z nejstarších řemesel na světě. Zaměřuje se nejen na obsluhu a chov včelstev a na zpracování a prodej včelích produktů, kterými už dnes nejsou pouze med, vosk a propolis. Orientuje se také na motivační službu pro návštěvníky včelnice a na zájemce o včelaření z řad veřejnosti.

Představa, že obor Včelař – zpracovatel včelích produktů je v dnešní době oborem veskrze zemědělským, je mylná. Aby v současnosti včelař prosperoval a uměl dobře prodat svoje produkty, musí svoji včelnici otevřít široké veřejnosti, zvládnout základy cestovního ruchu (tzv. včelí agroturistiku), ekonomiku a marketing.

Obor je určen především pro zájemce o moderní, efektivní pojetí včelaření a podnikání v této krásné oblasti. Předpokladem pro studium je blízký vztah k přírodě. Vyučujeme i alternativní přístupy včetně apiterapie.

Organizace výuky

Výuka probíhá prezenčně ve škole (přednášky, praxe…) z 25% 

Distančně a samostudiem probíhá výuka ze 75% 

Aby si zájemci o studium nemuseli brát příliš náhradního volna či dovolené, výuka probíhá v sudé týdny vždy v pátek a v liché vždy v sobotu 

V prezenční výuce je povolena 20% neúčast 

Ve struktuře předmětů jsou pouze odborné včelařské a související předměty. Všeobecné předměty (ČJ, M, jazyky..) se již nevyučují!

Zájemci si mohou dohodnout možnost nahlédutí do výuky včetně možnosti seznámení se zázemím školy.

Doplňující informace k organizaci i obsahu výuky:

Mgr. Jiří ČadaZástupce zřizovatele pro učební oborjiri.cada@secr.cz606 661 012
Ing. Mgr. Petr BěhunekMetodik a garant učebního oborupetr.behunek@seznam.cz737 768 950

Školné je 16.000 Kč za rok, je možné ho hradit ve čtvrtletních splátkách po 4.000 Kč.

Studium:

Za pouhé dva roky se staneš mistrem ve svém oboru a získáš dovednosti, které Ti umožní nejen získat další zdroj příjmů, ale zejména dělat radost sobě, rodině i okolí. Povolání včelař je jedno z nejstarších řemesel na světě a do nádherného prostředí Vysočiny neodmyslitelně patří. V naší škole si osvojíš odborné i praktické dovednosti a získáš „Výuční list mistra včelaře“ v akreditovaném oboru Včelař – zpracovatel včelích produktů (41-51-H/02) v dvouleté zkrácené kombinované formě (teorie a praxe), kdy výuka probíhá zpravidla jedenkrát týdně v pátek. Vzhledem k faktu, že se jedná o „kombinované“ studium pro již hotové absolventy z jiných oborů (učebních oborů, středních i mnohdy i vysokých škol), nebudeme Tě již zatěžovat všeobecnými předměty, ale důsledně se budeme věnovat pouze těm odborným a pro samotný obor nezbytným.

Pokud máš blízký vztah k přírodě naučíme Tě:

 • Jak správně moderním a efektivním způsobem včelařit a vést svůj budoucí včelařský podnik, nebo se jen správně starat o pár včelstev v úlech po dědovi na konci zahrady pod starou jabloní.
 • Naučíme Tě včelařit k prospěchu svého okolí, kdy, dle našich zkušeností, získáš i mnoho nových  kontaktů na zajímavé lidi, kteří propadli včelařině, stejně jako Ty.
 • Naučíme  Tě, jakým způsobem vyhodnotit vhodnost prostředí, ve kterém chceš včelařit, včetně možností, jak zlepšit okolní přírodu právě s ohledem na dostupnost včelí pastvy.
 • Naučíme Tě, že včelími produkty není jen med, propolis, mateří kašička, pyl, včelí jed a vosk, ale také radost a potěcha z péče o včelstva či čmeláky.
 • Naučíme Tě, jak mohou právě včelí produkty a čas strávený mezi včelami posílit lidský organismus.
 • Naučíme Tě podnikat nejen v tomto oboru samotném, ale nastíníme Ti i prostupnost do dalších oblastí podnikání (agroturistika, apiterapie…)

„Nový kolego Mistře včelaři! Vítáme tě v úžasném společenství tolik prospěšného hmyzu a nás lidí, kteří tomuto fenoménu také propadli.“

Absolvent zvládne:

 • Zootechniku chovu a péči o včelstva v období celého včelařského roku.
 • Problematiku staveb a zařízení včelařského maloprovozu i včelích farem.
 • Chov včelích matek.
 • Prevenci a diagnostiku chorob a škůdců včel, včetně možností jejich léčení či tlumení.
 • Nutnou administrativu související s evidencí a chovem včel.
 • Hodnocení mikro i makro-klimatických poměrů včelího stanoviště a vhodnosti umístění včelstev.
 • Hodnocení stavu pro včely významných rostlina možností zlepšení včelí pastvy v průběhu celého roku.
 • Získání, zpracování i správné uchování včelích produktů a marketing jejich prodeje.
 • Ekonomiku provozu rodinné včelí farmy.
 • Návaznost na cestovní ruch, agroturistiku, práci s mládeží atd.
 • Apiterapii a využití včelích produktů k posílení lidského organismu.

Kolektiv našich pedagogů:

 • Základy biologie a ekologie – RNDr. Ladislav Vítek
 • Biologie včely medonosné – Ing., Bc. Ondřej Živný
 • Včelí pastva – RNDr. Ladislav Vítek
 • Apiterapie – MUDr. Jakub Čada/Mgr. Jiří Čada
 • Odborný výcvik biologie – RNDr. Ladislav Vítek
 • Zootechnika chovu včel – Ing. Mgr. Petr Běhunek
 • Nemoci a škůdci včel – MVDr. Vladimíra Machová
 • Stavby a zařízení včelnic – Ing. Mgr. Petr Běhunek
 • Odborný výcvik chovu včel – Ing. Mgr. Petr Běhunek/Lukáš Svoboda/Dušan Straňák
 • Včelí produkty a jejich zpracování – Michal Heger
 • Ekonomika a marketing v chovu včel – Michal Heger
 • Ekonomika – Ing. Lenka Javůrková
 • Odborný výcvik zpracování včelích produktů – Ing. Mgr. Petr Běhunek/Michal Heger/Mgr. Jiří Čada