O nás

Učební obor Včelař – zpracovatel včelích produktů patří nejen na ekologicky nezatíženou Vysočinu, ale není také jen veskrze zemědělským oborem. Jeho prosperita je v současné době nezbytná ve spojení s cestovním ruchem a agroturistikou. Na naší střední odborné Škole ekonomiky a cestovního ruchu Jihlava tak vznikl vedle maturitních oborů i učební obor Včelař. Absolvent oboru může po získání výučního listu na naší škole pokračovat v dálkovém studiu Podnikatelství malých firem, aby získal úplné středoškolské vzdělání v ekonomické oblasti.

Naše škola má více jak 30letou historii a za svoji existenci máme již tisíce úspěšných absolventů. O studium na naší škole je mimořádný zájem. Snažíme se našim studentům vždy dát něco navíc, hlavně v oblasti odborné praxe, tak aby byli skuteční odborníci ve svém oboru.

Naši učitelé v učebním oboru Včelař – zpracovatel včelích produktů:

Ing. Mgr. Petr Běhunek

Metodik a garant učebního oboru, absolvent oboru Včelař

Vyučuje: Včelařství, Zootechnika chovu včel, Stavby a zařízení včelnic, Odborný výcvik a praxe

Mé krédo: Řemeslo včelař se stalo mou druhou přirozeností a pohltilo nejen mě, ale i mou rodinu. Včelařit se dá celý život a začít se dá kdykoliv. Pomohu studentům pochopit, jaké jsou vztahy ve včelstvu a jaké tam probíhají procesy, kdy, co a jak je třeba dělat nezávisle na kalendáři, ale podle potřeb včelstva, s pokorou k dokonalému včelímu společenství. Naučím vás, jak vybrat vhodné stanoviště, které bude reflektovat nejen potřeby včel, ale i potřeby včelaře. A hlavně, jak pracovat co nejefektivněji, aby naši budoucí Mistři včelaři trávili co nejméně času zbytečnou prací. Začít včelařit bez lásky ke včelám, jen za účelem zisku, vede mnohdy k velkému zklamání. Takže se semnou těšte na první jarní žihadlo a propocené tričko.

Bc. Michal Heger

Vyučuje: Odborný výcvik, Marketing a ekonomika ve včelařství, včelmistr

Absolvent Školy ekonomiky a cestovního ruchu oboru Včelař – zpracovatel včelích produktů

V Současnosti včelařím na Vysočině.

RNDr. Ladislav Vítek

Absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, doktorantské studium

Vyučuje: Biologie včely medonosné, Včelí pastva, Biologie a ekologie

Mé krédo: Naučit studenty morfologii, anatomii a fyziologii včely medonosné jako jednotlivého organismu a superorganismu – včelího roje. Dále se studenty studovat zdroje potravy během včelařského roku a seznámit studenty obecně se základy biologie a ekologie.

MVDr. Vladimíra Machová

Absolventka Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, fakulta veterinárního lékařství

Vyučuje: Nemoci a škůdci včel, specializace na infekční a neinfekční nemoci včelího plodu a dospělých včel, otrav včel. Ve výuce se zaměříme na rozpoznání nemocí včelího plodu a včel a včelí škůdce, jejich klinika, léčba a prevence, legislativu zaměřující se na nemoci včel a otravy včel, komunikaci se státní veterinární správou, odběry vzorků pro diagnostiku nemocí a otravy včel, imunitu včel.

Mé krédo: V jednoduchosti je krása.

Dušan Straňák

Mistr odborného výcviku

Vyučuje: včelařskou praxi

Mé krédo: Včelařit jednoduše a v souladu s přírodou

Ing. David Vítek

Ředitel školy, absolvent Vysoká škola ekonomická Praha

Vyučuje: Ekonomiku

Mé krédo: Včelaříme pro potěšení a v základech ekonomiky se učíme jaké potřeby zákazníků svojí prací hodláme uspokojovat. Již po první hodině tak studenti zjistí, že nejenom medem může být živ včelař.

Mgr. Jiří Čada

Zřizovatel školy, absolvent Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vyučuje: Apiterapii

Mé krédo: Pokud chceme apiterapii pomoci, neříkejme, že je to léčebná metoda včelími produkty, ale terapie posilující lidský organismus.

Ing. Lenka Javůrková

Absolventka VUT FAST Brno

Vyučuje: Ekonomiku, finanční gramotnost. Naše studenty naučíme rozlišit různé formy podnikání, vytvořit jednoduchý podnikatelský záměr a zakladatelský rozpočet.

Mé krédo: Mám ráda, když se něco vyvíjí, roste, když je vidět, že něco k něčemu vede a myslím si, že o tom včelařina je.