Včelaři a stavební zákon v praxi

Přednáškou Stavební zákon v praxi zahájila v pátek 6. ledna 2023 na Škole ekonomiky a cestovního ruchu Ing. Monika Kučerová, vedoucí Odboru územního plánování a stavebního úřadu Krajského úřadu Kraje Vysočina, rozpravu o problematice výstavby včelnic a včelínů. Studenty oboru Včelař-zpracovatel včelích produktů, ale i zájemce z včelařské veřejnosti seznámila se základními principy průběhu správního řízení o povolení stavby, umisťování staveb a chovatelských zařízení v zastavěném území i volné krajině. V přednášce o zákoně č. 183/2006 Sb. – stavební zákon, posluchače seznámila s povolovacím řízením staveb jejich změn, terénních úprav, ale i s problematikou sousedských vztahů a podobně. Zásadní byl pro studenty především příslib ze strany Ing. Kučerové, že v případě jakýchkoliv změn ve Stavebním zákoně týkajících se staveb pro včelařské účely, budou tyto přednášky o případné novelizaci zákona pokračovat. 

Mgr. Jiří Čada

O autorovi

admin