Školení problematiky výstavby včelnic a včelínů

Dne 6. 1. 2023 proběhne školení problematiky výstavby včelnic a včelínů. Seznámení se základními principy průběhu správního řízení o povolení stavby, umíťování staveb a chovatelských zařízení v zastavěném území i volné krajině, stavby bez opatření stavebního úřadu a iformace k územně plánovací dokumentaci obcí.

Přednášející:  Ing. Monika Kučerová, vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina

Jiří Čada

O autorovi

admin