Přihlášky do oboru Včelař – zpracovatel včelích produktů

RVP: 41-51-H/02 Včelař – kombinované studium, ŠVP: Včelař – zpracovatel včelích produktů

Přihlášky ve 3. kole přijímacího řízení je možné podávat do 15. 7. 2024.

  • Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v předchozích kolech do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí.
  • Přihlášky je možné podávat pouze v papírové formě na předepsaném tiskopisu.

Předepsaný tiskopis přihlášky ZDE

K přihlášce je nutné doložit zdravotní posudek ke stažení ZDE

Přihlášku v papírové podobě zasílejte doporučeně na adresu školy:

Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá SOŠ s. r. o.
Ing. David Vítek
Rantířovská 4375/9, 586 01 Jihlava

nebo doručte osobně do kanceláře školy.

Podmínkou přijetí je minimálně výuční list nebo maturitní vysvědčení.

Přijetí uchazeče je na základě:

  • Průměrného prospěchu na maturitním vysvědčení nebo výučním listu max. 100 bodů (při prospěchu 1,0), min. 0 bodů (při prospěchu 3,0).
  • Při rovnosti bodů rozhoduje:
    1. Losování (v případě, že dojde k rovnosti pořadí rozhodne losování za účasti ředitele školy a dvou členů školské rady)

Maximální počet přijímaných je 10 uchazečů.

Uchazeč musí mít potvrzení od lékaře. Uchazeč musí přiložit kopii výučního listu nebo maturitního vysvědčení.  

O autorovi

admin